Οφθαλμικές Σταγόνες & Αλοιφές 

Τεχνητά δάκρυα, κολλύρια, οφθαλμικές σταγόνες και αλοιφές για ανακούφιση και προστασία των ματιών.